O nás

Majiteľ firmy Mgr. Miroslav Harvan (IČO: 43104908) je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti dopravnej, poradenskej a pracovnej psychológie (kód poskytovateľa z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou R70657580201, R70657295201 , R70657296201) Osobné identifikačné kódy poskytovateľa sú:

  • dopravná psychológia (osobný identifikačný kód z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou I92183580),
  • poradenská psychológia (osobný identifikačný kód z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou I92183295),
  • pracovná psychológia (osobný identifikačný kód z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou I92183296).

Vzhľadom k bohatým skúsenostiam z poradenskej psychológie (rodinné poradenstvo, manželské poradenstvo), pracovnej psychológie (posudzovanie psychickej spôsobilosti na prácu, predpoklady na vykonávanie práce a komunikačné zručnosti, riešenie problémov – v práci, v súkromnej oblasti) a z dopravnej psychológie (vyšetrenia vodičov), sa majiteľ firmy rozhodol poskytovať tieto služby aj klientom mimo jeho pracoviska, v ktorom sa psychologické služby poskytujú striktne podľa predpisov ministerstva iba pre jeho zamestnancov. Firma sa rozvíja ako rodinná firma, (manželka aj dcéra sú tiež psychologičky, manželka sa venuje zvlášť deťom).