Poradenská psychológia

  • rodinné poradenstvo,
  • manželské poradenstvo,
  • partnerské poradenstvo,
  • posudzovanie vhodnosti žiadateľov na adopciu, pestúnsku starostlivosť, náhradnú starostlivosť,
  • problémy vo vzťahoch.