Pracovná psychológia

  • posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti,
  • odborné konzultácie napr. posudzovanie predpokladov na vykonávanie práce, povolania,
  • problémy v práci,
  • krízová intervencia,
  • komunikačné zručnosti,
  • riešenie konflliktov.